Natuurterreinen

Waterschap Brabantse Delta
Waterschap Brabantse Delta

Fractie Natuurterreinen

Het bestuur van het waterschap is vergelijkbaar met een gemeentebestuur. Het algemeen bestuur van het waterschap is als de gemeenteraad. Net als de gemeenteraad wordt het algemeen bestuur éénmaal per vier jaar gekozen door de inwoners. Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan. Dit bestuur heeft als taak het beleid vast te stellen en te controleren of dat goed wordt uitgevoerd.

Het algemeen bestuur bestaat uit 30 bestuursleden van verschillende partijen en groeperingen. Elk met een eigen prioriteit. De inwoners van West-Brabant kiezen tijdens de waterschapsverkiezingen 23 bestuursleden. De andere zeven bestuursleden worden benoemd door verschillende organisaties.

De vertegenwoordigers van de categorie Natuurterreinen worden benoemd vanuit de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE). De leden van deze vereniging bestaan uit Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, de Federatie Particulier Grondbezit, LandschappenNL, het Rijksvastgoedbedrijf en Natuurnetwerk Gemeenten. Zij vertegenwoordigen daarmee 70% van het bosareaal en 90% van het natuurareaal in Nederland.

Over de fractie

Mijn naam is Peter von Meijenfeldt. Vanuit de VBNE ben ik in 2019 benoemd tot vertegenwoordiger van de fractie Natuurterreinen van het Waterschap Brabantse Delta.

Contact

    (*: veld moet ingevuld worden)

    Uw naam*

    Uw e-mail*

    Onderwerp

    Uw bericht